Olimpia Splendid fan coil...

...je jedinstven uređaj, koji leti hladi i eliminiše vlagu iz vazduha, a zimi greje. Proizvodi se u dvocevnim ili četvorocevnim varijantama.

Prednosti ovog inovativnog proizvoda u odnosu na postojeće su višestruke:

  • Najtanji fan coil, dubok je 12.9 cm, u odnosu na tradicionalne od 20-25 cm
  • Izrazito niska polazna temperatura u sistemima grejanja od 30°C u odnosu na tradiconalne sa daleko većom 50°C
  • Tihi rad i energetska ušteda
  • Maksimalna preciznost pri regulaciji željene temperature (mogućnost izbora elektronske kontrole za daljinsku komandu)
  • Model sa radijatorskom pločom isijava toplotu kao radijator
  • Prečišćava vazduh i ne stvara crne mrlje na zidu
  • Vremenom ne žuti jer je izrađen od metala
  • Jednostavan je za čišćenje
  • Može da se implementira u "smart house" sisteme i kontroliše daljinskim putem

Olimpia Splendid toplotna pumpa (vazduh/voda)

Sastoji se od unutrašnje i spoljašnje jedinice. Zahvaljujući upotrebi ekološkog gasa R410A, DC inverterske tehnologije i kompresora sa elektronskom kontrolom brzine, dobija se iznenađujući COP do 4.4!
Ova toplotna pumpa obezbeđuje zimi grejanje, leti hlađenje kao i toplu sanitarnu vodu (poseduje prevenciju od legionele). Proizvodi se u rasponu od 7 do 16 kW i postiže temperaturu polaznog voda u režimu grejanja čak do 60°C a u režimu hlađenja do 7°C.